Saturday, November 27, 2010

МУИС-ЭЗС-ОЗ-ын ажил үүргийн хуваарилалт


Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Сургуулийн Оюутны Зөвлөлийн
 удирдах зөвлөлийн гишүүд нь дараах ангиудын ангийн дарга нарт
мэдээлэл хүргэж ажиллах үүрэгтэй болно.

А.Бат-Амгалан          /нябо-1а/
Тат- нябо-1
Менежмент-1
Даатгал-1
Санхүү мен-2б
О.Дашгонгор            /ОУЭЗО-1/
ХАЗ-1
Стат-1
ЭЗО-1б
СМЗ-2
Э.Батболор               /Нябо-1б/
ОУХ-1
Маркетинг-1
Маркетинг-2
Банк-1б
Э.Соёлжингоо/санхүү мен-1а/
Санхүү-1б
Банк-1а
СМЗ-1
ХАЗ-2
М.Мөнхсайхан/Менежмент-2/
ОУХ-2
Нябо-2а
Нябо-2б
Банк-2а
Л.Эрдэнэсүх              /ЭЗО-2б/
ЭЗО-2а
ОУХ-3
ЭЗО-3
Стат-3
Б.Өлзий-Орших/Тат-нябо-2/
Банк-2б
Даатгал-3
СМЗ-3
ХАЗ-3
Н.Батхишиг                  /Стат-2/
Сан.мен-3
Санхүү мен-3б
Банк-3б
Менежмент-3
М.Чингүүн         /Маркетинг-3/
Нябо-3а
Нябо-3б
Санхүү мен-4а
Санхүү мен -4б
Х.Билгүүн                /ОУЭЗО-3/
Тат-нябо-3
Даатгал-4
СМЗ-4
ЭЗО-4
Ж.Мөнхболд               /Банк-3/
ХАЗ-4
Стат-4
Нябо-4
Тат-нябо-4
Б.Түвшинбаяр             /ОУХ-4/
Маркетинг-4
Менежмент-4
Банк-4а
Банк-4б

No comments:

Post a Comment