Saturday, November 27, 2010

МУИС-ЭЗС-ОЗ-ын 11-ээс 12 сард ажиллах төлөвлөгөө


Сарын төлөвлөгөө
11-12-р сар
Д/д
Үйл ажиллагаа
Хэзээ
Хаана
Хамрах хүрээ
Тайлбар
Хариуцах эзэн
1
Facebook
2010.11.1


Мэдээлэл түгээх зорилготой, онлайн сүлжээ
Э.Соёлжингоо2
Нөхөрсөг нүүдэл
2010.11.8 аас эхэлнэ
ЭЗС
ЭЗС-ийн нийт ангиуд
Сонгогдсон ангиудын хоорондох 7 хоног бүрийн шатрын нэг нүүдэл
ЭШАлба
3
Сар бүрийн лекц
2010.11.12
Заал 5
ЭЗС-ийн нийт оюутнууд
ОУБСангийн МСТГазрын дарга Б.Ганхуяг “Аз жаргалын эрэлд” лекц
ЭШАлба
4
Hyperlink
2010.11 сарын 2-р хагас
121 тоот
ЭЗС, СЭЗДС оюутан, багш нар
Эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж буй сургуулиудыг холбох, цаашдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
ЭШАлба, эдийн сургуулийн харьяа тэнхмийн багш нар
5
Элсэн цаг
2010.12 сард

Өдрийн ангийн оюутнууд
Economist клубтай хамтран, танин мэдэхүйн асуултаар явуулна.
ЭШАлба, Economist club
6
ЭЗО-ийн мини баг олимпиад
2010.12 сард

1-р курсуудын дунд
ЭЗО цагаан толгой олимпиадын бэлтгэл болгон зохионо.
ЭШАлба, оюутны зөвлөл, ЭЗО тэнхмийн багш нар
7
Сар бүрийн лекц
2010.12 сард
Заал 5
ЭЗС-ийн нийт оюутнууд
Оюутны зөвлөлийн саналын хайрцаг гарган, оюутанд эрэлттэй байгаа сэдвээр ярилцана.
ЭШАлба


МУИС-ЭЗС Оюутны Зөвлөл, Эрдэм шинжилгээний алба

Судалгаа хөгжлийн албаны 2010.11.02-2011.01.02 гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө
Ажлын нэр
Эхлэх хугацаа
Тайлбар
Хамрах хүрээ
Хариуцагч

1
Оюутнуудаас анкет авах
2010.11.5
Capital, Nest клубүүдтэй хамтран ЭЗСургуулийн оюутнуудын мэдээллийг цуглуулах, харьяа тэнхимүүдэд нь өгөх. (цахим карт шаардлагатай эсхийг нь нягтлах гэх мэт)
МУИС-ЭЗС- баклаврын ангийн бүх оюутан.
Оюутны удирдах зөвлөлийн гишүүд

2
Залуу судлаач нартай хамтрах
2010.11.12
Судалгааны аргазүй хичээл эдийн засгийн сургууль болон оюутнуудтай холбоотой сэдэв судалж байгаа оюутнуудын судалгааны үр дүнг дүгнэж, цаашдын үйл ажиллагаандаа тусгах .
Судалгааны аргазүй хичээлийг судалж буй оюутнууд
Хүлгэн, Чингүн

3
Анги ашиглалт
2010.11.12
Нийт ангийн хичээлийн хуваарийг гаргаж хичээлгүй ангиудын(өрөө) тоо болон хуваарийг гарган өдрийн ангиудад хуваарилах. Тэнхим тэнхимд нь харгалзуулах.
Эзийн засгийн сургуулийн хичээлийн анги, баклаврын өдрийн ангийн оюутнууд.
Хүлгэн, Судалгаа хөгжлийн албаны гишүүд


4
Шилдэг анги шалгаруулах журмын төсөл
2010.11.17
МУИС-ийн хичээлийн IV, V байран дээр ватум тавьж оюутнуудаас шилдэг анги шалгаруулах журам дээр ямар ямар үзүүлэлт байвал зохистой вэ гэдэг санал авах. Мөн тодорхой хөтөлбөртэй маркетингийн үйл ажиллгагаа явуулан оюутнуудын анхаарлыг татаж энэхүү үйл ажиллагаагаа танилцуулах.
Эзийн засгийн сургуулийн баклаврын өдрийн ангиуд.
Судалгаа хөгжлийн алба

5
Ханын сонингийн тэмцээн
2010.12.15
Ангиудын дунд ангийн колликтив, сургуулийн шинэ жилийн чимэглэлд зориулж ханын сонингийн тэмцээн зохион байгуулах.
Эзийн засгийн сургуулийн баклаврын өдрийн ангиуд.
Судалгаа хөгжлийн алба

6
Харилцааны соёл, ур чадвар
2010.11.17
Оюутны зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд харилцааны талаар зөвлөгөө өгөх. Цаашид оюутнуудад энэ талаар ухуулга явуулж удирдах зөвлөлөөрөө үлгэр жишээ болох.
Оюутны зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүд
Хүлгэн, Судалгаа хөгжлийн албаны гишүүд

7
Оюутны зөвлөлийн интернет орчин
2010.11.13
Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагаа, хөтөлбөр тайлан, бүтэц бүрэлдэхүүн оюутнуудаас авах санал хүсэлт зэргийг оюутнуудаас интернетээр дамжуулах танилцуулдаг, авдаг болох. Зөвлөлийн Blog, facebook, hi5, twitter зэргийг нээх.
Эдийн засгийн сургуулийн бүх оюутан. Мөн олон нийт.
Судалгаа хөгжлийн алба

8
Оюутны зөвлөлийн онцлогыг бий болгох.
2010.11.16
Оюутнуудад зөвлөлийн явуулж байгаа үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг илүү өгөх, идэвхтэй оролцуулах үүднээс зөвлөлийн имижийг бүрдүүлэх. Жишээ нь нэг өвөрмөц өнгийн цаасан дээр зөвлөлийн бүх зарыг гаргах.
Оюутны зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүд
Удирдах зөвлөлийн гишүүд

9
Төслийн уралдааны удирдамж боловсруулах
2010.11.27
"Ашигласан цаас, боршуур, зар болон оюутнуудад тулгарч байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ" гэсэн агуулгатай оюутны хүрээний бизнесийн төслийн уралдаан зохион байгуулах.
Эдийн засгийн сургуулийн бүх оюутан.
Удирдах зөвлөлийн гишүүд
Судалгаа хөгжлийн албаны дарга   ....................\ М.Чингүн\
БАТЛАВ                        н.ХҮЛГЭН
ОЗ-ийн дарга
МУИС-ийн ЭЗ-ийн ОЗ-ийн ГХХМА-ы
2010 оны ажлын төлөвлөгөө
Хийгдэх ажил
Хугацаа
1
ҮЗ-ийн ГХХМА-ны идэвхтэн гишүүдийн багаа бүрдүүлэх
2010.11.15-11.17
2
ЭЗС-ийн ОЗ-ийн мэдээллийн самбарыг шинэчлэн гаргах
2010.11.17-..19
3
ЭМШУИС-ийн клубууд болон ОЗ-тэй холбоо тогтоож ЭЗС-ийн хүрээнд эрүүл мэндийн аян өрнүүлэх Үүнд:
·         Оюутнууддаа ЭМШУИС-ийн оюутнуудаар дамжуулан эрүүл мэндийн үнэгүй зөвөлгөө өгөх
·         ДОХ-той  тэмцэх өдрийг зохион байгуулах
·         Эмнэлгүүдтэй холбоо тогтоож халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх аян өрнүүлэх
2010.11.29-12.03
4
МУИС-ийн ЭЗС-ийн ОЗ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг залуучуудад зориулсан телевизийн нэвтрүүлэгт хамруулах
2010.12-р сар
5
Телевизийн  “АХА” нвтрүүлгийг МУИС-ийн ЭЗС-ийн оюутнуудын хүрээнд зохион байгуулах 
2010.12-р сар
6
ЭЗС-ийн уламжлалт арга хэмжээ болох спортын тэмцээн уралдааныг ивээн тэтгэгчтэй болгох


7
2010 оны 1-р семистрт “Экологи байгаль хамгаалал” хичээлийг судалж буй оюутнуудын хүрээнд “Ногоон суваг” байгууллагын тэргүүн сэтгүүлч Батзулыг урин лекц уншуулах, үүгээрээ ЭЗС-ийг цэцгжүүлэх аяныг эхлүүлэх 
2010.11-р сар

Спорт урлагийн албанаас гаргаж буй төлөвлөгөө
Зохиогдох ажил
Хугацаа
байршил
Хариуцах эзэн

Урлагийн бага наадам
2010.12.11
Сургуулийн урлагийн заал
ОУЗ
Нийт оюутнууд
Чийрэгжүүлэлтийн аяны эхлэл суниалтын тэмцээн
2010.12.17
Спорт зааланд
СУА
Нийт оюутнууд
Цэвэр орчинд суралцъя өдөрлөг
2010.11.22
Сургуулийн ойр орчин
ОУЗ
Нийт оюутнууд
Анги хоорондын шатрын тэмцээн
Жилийн турш
Ангидаа
Ангийн дарга нар
Нийт оюутнууд
Спортлог тэнхэм шалгаруулах тэмцээний эхлэл волейболын тэмцээн
2010.11 сард
Спорт зааланд
СУА
Тэнхмүүдийн шигшээ баг, багш нар

Гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллах юм.
Урлагийн бага наадам нь уламжлал болгон зохиогддог нийт оюутнуудын авъяас чадварыг нээн илрүүлэх зорилготой.
Чийрэгжүүлэлтийн аян манай албанаас гаргаж буй шинэ аян ба оюутнуудыг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх юм.
Цэвэр орчинд суралцах бидний их амжилтын үндэс билээ.Тиймээс ядаж сургуулийнхаа ойр орчинг цэвэрлээд зогсохгүй цаашид хог хаяулахгүй байх сэтгэл төлөвшүүлэх зорилготой юм.
Анги хоорондын шатрын тэмцээн нь ангиараа бодож долоо хоногт ганцхан удаа нүүдэл хийдэг шинэ тэмцээн юм.Ингэснээр ангийн нэгдсэн байдао улам бэхжих давуу талтай.
Тэнхмүүдийн хоорондох тэмцээн нь волейболын тэмцээнээр эхлэх ба тухайн тэнхмээс 1 багш 6 оюутан багтах юм.

No comments:

Post a Comment