Thursday, January 6, 2011

Цахим картны сунгалтын тухай

МУИС-ЭЗС-ийн оюутнуудын цахим картны сунгалт 1 сарын 11 хүртэл үргэлжлэх болсныг мэдэгдэж байна.Сунгуулахдаа 2100 төг, цахим карттайгаа ирэх шаардлагатай ба илгээснээс хойш 5 хоногийн дараа эргэж ирэх болно.

No comments:

Post a Comment